Opel Leasing en het Milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al geruime tijd één van de belangrijkste speerpunten van het mobiliteitsbeleid in Nederland.

Om hier op in te kunnen spelen, biedt Opel Leasing u bijvoorbeeld het CO2-reductieprogramma. Opel Leasing helpt u graag met het opstellen van haalbare doelstellingen en biedt u vervolgens diverse tools om deze doelstellingen te realiseren. Denkt u hierbij aan rijvaardigheidstrainingen, het ‘vergroenen’ van de autoregeling en rapportages die de resultaten meten. Zo wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘mobiel verantwoord ondernemen’.

Duurzaamheid

Ook bij onze eigen bedrijfsvoering hechten wij groot belang aan duurzaamheid. Opel Leasing zal zich hiervoor certificeren met een ISO 14001 certificaat. Daarom hebben wij een milieubeleidsverklaring opgesteld. Om het bewustzijn van de omgeving rondom onze organisatie vast te leggen, hanteert Opel Leasing de richtlijn van ISO 26000 om intern maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren.

Advies op maat

Opel Leasing streeft naar een continue verbetering van haar dienstverlening, ook vanuit een milieu bewust en maatschappelijk verantwoord perspectief. Heeft u behoefte aan advies om uw organisatie ook mobiel verantwoord te laten ondernemen? Neem contact met ons op via. 020-6583220